மனதையும் உலகையும் ஏக்கச்செய்த புகைப்படம்! !

இதயத்தை நொறுக்கி விட்ட புகைப்படம் 😢
நேற்றைய தினம் சிரியாவில் நடைபெற்ற இரசாயன தாக்குதலில் தங்கையை காப்பாற்றும் முயற்சியில் தன்னுயிரை தியாகம் செய்த சிறுமி.

No comments

Powered by Blogger.