மாருதம் இணையத்தளத்தில் உங்களது விளம்பரங்களும் இடம்பெற வேண்டுமா.... உடனடித் தொடர்புகளுக்கு 0771519458


இராஜாங்க அமைச்சர் பைசல் காசிம் அவர்களின் மக்கள் சந்திப்பு.

சுகாதார போசணை மற்றும் சுதேச மருத்துவ த்துறை இராஜாங்க அமைச்சர் பைசல் காசிம் அவர்களின் மக்கள் சந்திப்பு இன்றையதினம் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 4.00 மணிக்கு நிந்தவூர் பிரதான வீதியிலுள்ள அரச ஒசுசல கட்டிடத்தின் மேல் மாடியில் அமைந்துள்ள இராஜாங்க அமைச்சரின் அலுவலகத்தில் இடம்பெறவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

No comments

Powered by Blogger.