மட்டு- ஸ்ரீ பேரின்ப ஞான பீடத்தில் இடம்பெற்ற பௌர்ணமி தின மகா யாகத்தில் திரு எஸ். புண்ணியரெத்தினம் சுவாமிகள் அருளிய உபதேசம் (ஒலிவடிவில்)

மட்டக்களப்பு பெரிய உப்போடையில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ பேரின்ப ஞான பீடத்தில் நடைபெற்ற பௌர்ணமி தின மகாயாகத்தில் பக்தர்களுக்காகவும் உலக மக்களுக்காகவும் ஆன்மீகக் குரு மகா யோகி திரு எஸ். புண்ணியரெத்தினம் சுவாமிகள் அருளிய ஆன்மீக அருளுபதேசத்தை கீழேயுள்ள தொடுப்பினை அழுத்தி கேட்கலாம்.

No comments

Powered by Blogger.