வன்னியூர் செந்தூரனின் ஈழ தேசம் பற்றி அம்மாவுக்கு ஒரு கவிதை!!

வன்னியூர் செந்தூரனின் இனிய தமிழில் இடிக்கும் குரலில் ஈழ தேசம் பற்றி அம்மாவுக்கு ஒரு கவிதை காணொளியாக்கியுள்ளார் அதை வாசகர்களின் பார்வைக்கு தருகிறோம்.

No comments

Powered by Blogger.