மருந்து தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டால் வைத்திய அத்தியட்சகர்களே பொறுப்பு!!

ஏதாவது வைத்தியசாலைகளில் மருந்து தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டால் அதன் பொறுப்பை அந்த வைத்தியசாலையின் வைத்திய அத்தியட்சகர் ஏற்க வேண்டும் என்று சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன கூறியுள்ளார். 

எந்த வைத்தியசாலைகளிலும் மருந்து தட்டுப்பாடு இல்லை என்றும், அவ்வாறு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள மென்பொருள் பயன்படுத்தி அருகில் உள்ள வைத்தியசாலை மூலம் மருந்துகளை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என்று அவர் கூறியுள்ளார். 

மொனராகலை மாவட்ட வைத்தியசாலையில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போது அவர் இதனைக் கூறியுள்ளார். 

மொனராகலை வைத்தியசாலையை கண்காணிப்பு செய்த அமைச்சர், அந்த வைத்தியசாலையில் உள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.

No comments

Powered by Blogger.