அனாதியனின் "எழுச்சியால் ஆதல்" ஈழத்தின் எழுச்சிப் பாடல்!!

அனாதியன் வரிகளில் ஈழத்தின் புரட்சிப் பாடகர் தேனிசை செல்லப்பா அவர்களின் குரலில் இளங்கோ செல்லப்பாவின் இசையில் தமிழீழ எழுச்சிப்பாடல் இதோ மாருதம் இணையத் தளத்தில் அனைத்துலக தமிழர்களின் பார்வைக்காக

அனாதியனின் முக நூல் பக்கத்தின் இணைப்பு

No comments

Powered by Blogger.