மாருதம் இணையத்தளத்தில் உங்களது விளம்பரங்களும் இடம்பெற வேண்டுமா.... உடனடித் தொடர்புகளுக்கு 0771519458


கிழக்கின் புதிய ஆளுனரின் சம்பிரதாயபூர்வமான பதவியேற்பு நிகழ்வு!! (புகைப்படங்கள் இணைப்பு)

                                                                                                          - லோஜி -
கிழக்கு மாகாண புதிய ஆளுனர் கௌரவ சான் விஜயலால் டி சில்வா இன்று 10ம் திகதி உத்தியோகபூர்வமாக தமது கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்; அது தொடர்பாக இடம் பெற்ற சமய நிகழ்வுகளையும் அலுவலக உத்தியோகத்தர்களையும் படங்களில் காணலாம்.
No comments

Powered by Blogger.