நீங்கள் தவறிழைத்து விட்டீர்கள் : ரணில் மைத்திரிக்கு கடிதம்

(விஜித்தா)

"19ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்திற்கு அமைய நீங்கள் நினைத்தபடி அமைச்சர்களை நியமிக்க முடியாது. அரசமைப்பை மீறி தவறை செய்திருக்கின்றீர்கள்." என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதிக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதி அனுப்பி வைத்துள்ளார் 

பிரதமரின் கடிதத்தில், 

"அமைச்சர் ஒருவர் பதவி விலகினால் அந்த இடத்துக்கு மற்றொருவரை நியமிக்கப் பிரதமரின் ஆலோசனை பெறப்பட வேண்டும்.

மேலும் பிரதமர் சிபாரிசு செய்யும் அமைச்சர் பெயர்களைப் பரிசீலிக்க வேண்டும். 

19ஆவது  திருத்தம் இதனைத் தெளிவாகச் சொல்கின்றது. ஆனால், எடுத்தபடி பதில் அமைச்சர்களை நீங்கள் நியமித்திருப்பது தவறானது.

அரசமைப்பை மீறிய உங்களின் நடவடிக்கை குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பப்படலாம்" - என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.