மாருதம் இணையத்தளத்தில் உங்களது விளம்பரங்களும் இடம்பெற வேண்டுமா.... உடனடித் தொடர்புகளுக்கு 0094763966685


32.83 பில்லியன் டொலர் இலங்கைக்கு வெளிநாட்டுக் கடன்!!


32.83 பில்லியன் டொலர் வெளிநாட்டுக் கடன்கள் இலங்கைக்கு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.நிதியமைச்சின் நட்டாண்டு நிதி அறிக்கையில் குறித்த விடயம் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஏப்ரல் மாத இறுதியில் வெளிநாட்டுக் கடன் 32.83 பில்லியன் டொலராக இருந்தது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments

Powered by Blogger.