ஸ்ரீதலதா மாளிகையில் வழிபாடுகளில் ஈடுபடும் ஜனாதிபதி


ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தற்போது கண்டிக்கு விஜயம் செய்துள்ளார்.

கண்டிக்கு விஜயம் செய்துள்ள அவர் ஸ்ரீதலதா மாளிகையில் வழிபாடுகளில் ஈடுபடவுள்ள நிலையில், அஸ்கிரிய மற்றும் மல்வத்து பீடங்களின் பீடாதிபதிகளையும் சந்திக்கவுள்ளார்.

No comments

Powered by Blogger.