யாழ் பல்கலைக்கழகத்தினுள் மாணவர்கள் உள் நுழையத் தடை!!!

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் மாவீரர் நாள் நினைவேந்தல் நடத்துவதற்கு மாணவர்கள் ஏற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்ற நிலையில் அதனைத் தடைசெய்வதாக அறிவித்த யாழ். பல்கலைக்கழக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அதிகாரி பேராசிரியர் க.கந்தசாமி, தற்போது மாணவர்களைப் பல்கலைக்கழகத்தினுள் இரண்டு நாட்கள் நுழைவதற்குத் தடைவிதித்து அறிவித்தல் விடுத்துள்ளார்.No comments

Powered by Blogger.