இலங்கையில் ஓர் முன்மாதரி!!!அவசரகாலத்தில், கொரோனா நோய் அல்லது கொரோனா நோய் சந்தேகப்படும்படியா நோயாளிகள் யாராவது இருப்பின் எனது ஹெலிகாப்டர் தயாராக உள்ளது எனவே கொழும்பு வைத்தியசாலைக்கு இலவசமாக கொண்டு செல்வதற்கு விசேஷமாக தயாராக உள்ளது....ஆகவே கீழேயுள்ள எண்ணில் என்னை( Rushan malinda) அழைக்கவும்.
Previous Post Next Post