வடமத்திய மாகாண ஆளுநராக மஹிபால !

வடமத்திய மாகாண ஆளுநராக மஹிபால ஹேரத் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச முன்னிலையில் பதவியேற்றார்.

Previous Post Next Post
HostGator Web Hosting