கடைத் தொகுதியுடான வீடு விற்பனைக்கு...

களுவாஞ்சிகுடியில் 3 கடைகளுடன் கூடிய வீடு விற்பனைக்கு உண்டு
காணி அளவு  : 15 பேர்ச் 
இடம் : மட்டக்களப்பு - களுவாஞ்சிகுடி பிரதான வீதி, களுவாஞ்சிகுடி
தொடர்புகளுக்கு : 07723890450/Post a Comment/Comments